ØKONOMI

Løn og befordringstilskud under skoleophold
Når virksomheden har indgået en uddannelsesaftale og lærlingen er på skoleophold ydes der lønrefusion efter faste satser, og der gives transporttilskud såfremt lærlingen har en samlet transport på over 20 km.

Administrationen i denne sammenhæng er let for virksomheden. Lønrefusionen udbetales automatisk. Når der er fremsendt et orienteringsbrev fra Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag (AUB), logger man på selvbetjening og godkender oplysningerne om befordring. Derefter bliver tilskuddet udbetalt på NemKonto.

Se løn refusionssatser fra AUB her

Voksenelev
Voksenelevbegrebet kan have forskellig betydning, afhængig af den pågældende uddannelses bekendtgørelse. Generet skal en voksenelev være fyldt 25 år ved uddannelsesaftalens indgåelse. Alderen er nødvendigvis ikke afgørende for, at eleven har krav på voksenelevløn, det afhænger af fagets overenskomst.
Alderen betyder reelt ikke noget for uddannelsens gennemførelse, bortset fra at eleven har mulighed for at gennemføre uddannelsen på kortere tid, hvis vedkommende har den relevante erhvervserfaring. Hvis eleven får voksenelevløn, kan virksomheden søge om forhøjet lønrefusion under skoleophold.

Tilskuddet udbetales af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).
Derudover kan der være et særligt løntilskud til voksenelever inden for visse uddannelser. Det er det kommunale Jobcenter, der bevilger dette tilskud, og denne vurdering sker individuelt fra Jobcentret, hvorfor det også er dem, der skal kontaktes vedr. ansøgning om løntilskud. Skal du ansætte en voksenelev, er det altid en god ide at kontakte Jobcentret for afklaring om I kan få tilskud til netop jeres ansættelsesforhold.

Find blanketter og selvbetjening her.

Løntilskud for indgåelse af uddannelsesaftale med en elev der tidligere uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale.
Der kan ydes løntilskud fra 10 måneder efter prøvetidens udløb. Det vil sige normalt 1 år og 1 måned efter at uddannelsesaftalen er begyndt, og for den resterende uddannelsestid. Hvis der er et skoleophold i prøvetiden, bliver prøvetiden tilsvarende forlænget.
Tilskud ydes ikke for elever, som udløser andet løntilskud, og der gives heller ikke tilskud under skoleophold, hvor der i stedet kan gives lønrefusion. (Tilskuddet er ikke afhængig af alder).

Se satser for løntilskud her.

Bekendtgørelsen om tilskud til arbejdsgivere, der indgår en uddannelsesaftale med en elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale kan læses her.

Uddannelsernes varighed, struktur m.v.
De enkelte erhvervsuddannelser varighed, struktur, specialer, skoleophold m.v. er alle forskellige.
På siden “Links” anbefaler vi, at I finder beskrivelsen af netop den uddannelse der er aktuel for jer.
Fra denne side kan I finde mange andre relevante oplysninger, herunder elektroniske blanketter m.v.

Løn, ferie m.v.
Løn, ferie, arbejdstider og øvrige ansættelsesvilkår er oplysninger der er fastsat i branchernes overenskomster, hvorfor virksomheden via sin organisation kan indhente disse oplysninger der.