LINKS

Uddannelsesguiden
Uddannelsesguiden har detaljeret information om alle erhvervsuddannelser, studier mv. – også i udlandet.

Uddannelsesnævnet
Beskrivelse af uddannelser inden for handel, kontor og detailhandel.

Lærepladsen.dk
Elektronisk mødested for elever og virksomheder.

Formularer
Formularer til uddannelsesaftale, tillægsaftale, ophævelse mv.
Kan udfyldes elektronisk inden de udskrives, underskrives og returneres til skolen.

Arbejdgivernes UddannelsesBidrag (AUB)
Oplysninger til elever og virksomheder fra Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag med regler, satser og blanketter.

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
Hovedbekendtgørelsen.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser
Erhvervsuddannelsesloven.

Uddannelsesbekendtgørelser

Elevportalen
Elevportalen.dk er et special site, der effektivt formidler elevstillinger direkte til målgruppen.