KRAV

De krav, du som elev skal opfylde ved optagelse til skoleoplæring, om som skal efterleves så længe man deltager i skoleoplæring, er de såkaldte EMMA-regler.

EMMA er en forkortelse af

Du skal være fagligt kvalificeret og kunne fungere på en arbejdsplads.

Du skal være fleksibel i dit uddannelsesvalg og tage imod enhver læreplads, som dit grundforløb giver adgang til.

Du skal være villig til at indgå uddannelsesaftale, uanset hvor lærepladsen er.

Du skal have 2 alternative uddannelsesønsker samt dokumentation for at du løbende søger lærepladser.

Dokumentationen skal være svar fra virksomheder og skal være uploaded via lærepladsen.dk.
Hvis du får mundtligt svar, skal du selv notere svaret med angivelse af dato for ansøgning/svar, virksomhedsnavn, kontaktperson i virksomheden samt hvad de har svaret.

Ved opstart skal du minimum have dokumentation på, at du har svar fra 10 lærepladser på lærepladsen.dk.

Du skal altid have synlig profil på lærepladsen.dk.

Opfyldes alle fire EMMA-krav, kan du optages i eller forblive i skoleoplæring.

Det komplette regelsæt, finder du i brochuren ”Regler i skoleoplæring”.