I SKOLEOPLÆRING

Du har mulighed for adgang til skoleoplæring, hvis du har:

– afsluttet grundforløb og ikke opnået uddannelsesaftale
– har afsluttet en kort uddannelsesaftale
– har afsluttet en ordinær trin 1 aftale
– har mistet en uddannelsesaftale uforskyldt

Under forudsætning af at man opfylder optagelseskravene sker opstarten i skoleoplæring en måned efter afsluttet grundforløb.
Den tid du er i skoleoplæring tæller med som din uddannelsestid. Dvs. når du får en restuddannelsesaftale i en virksomhed, vil aftalens varighed blive fratrukket den tid du har været i skoleoplæring. Hvis du mod forventning ikke opnår en restuddannelsesaftale i en virksomhed, og dermed fuldfører din uddannelse under skoleoplæring, vil du afslutningsvis få et svendebrev magen til det, du ville have fået i en virksomhed.

Pr. 1. januar 2024 er der følgende satser for skoleoplæringsydelse

Elever under 18 år kr. 3.948,-
Elever på 1. år af hovedforløbet kr. 9.456,-
Elever på 2. år af hovedforløbet kr. 10.405,-
Elever på 3. år af hovedforløbet kr. 11.510,-
Elever på 4. år og derover på hovedforløbet kr. 13.551,-

Bygningsmaler
Elektriker
Glarmester
Industrioperatør
Lager
Murer
Personvognsmekaniker
Procesoperatør
Smed
Struktør
Tagdækker
Tømrer

Værkstederne er up-to-date med maskiner og udstyr, sådan at vi kan sikre eleverne en god kvalitet i deres uddannelser. Værkstederne styres af en faguddannet instruktør, der fungerer som lærlingenes arbejdsleder i hverdagen.

Hvad kan skoleoplæring bruges til?

En uddannelse gennemført under skoleoplæring giver de samme kompetencer og kvalifikationer, som hvis den var gennemført i en ordinær uddannelsesaftale i en virksomhed. Du vil imidlertid mangle den direkte kontakt til erhvervslivet og de erfaringer, der kun kan opnås ved at arbejde i en virksomhed. Skolen hjælper derfor med at få en restuddannelsesaftale, delaftale under skoleoplæring eller virksomhedsforlagt oplæring i virksomheder.