OPSØGENDE ARBEJDE

Det opsøgende arbejde omkring lærepladser er organiseret således
Lærepladskonsulenten er en fuldtidsstilling, der har som mål at koordinere det opsøgende arbejde i samarbejde med afdelinger/afdelingsleder uddannelsesudvalg m.v. samt være opsøgende overfor virksomheder.

Formål
Lærepladskonsulenten har til formål at informere og hjælpe virksomhederne med alt vedr. uddannelsesaftaler.

Lærepladskonsulenten servicerer virksomheder med det administrative arbejde på det tidspunkt, der passer virksomheden. Lærepladskonsulenten er derfor til at træffe på alle tider af døgnet.

Lærepladskonsulenten servicerer de opsøgende medarbejdere og skolens elever.

Lærepladskonsulenten har Integrationsministeriets uddannelse i lærepladssøgning. Således, at der kan ydes en ekstra indsats overfor elever med anden etnisk baggrund.

Lærepladskonsulenten råder over en pulje af timer, der kan anvendes til ekstra opsøgende arbejde udover det afdelingerne selv foretager.

Alle afdelinger har mindst en medarbejder, der varetager opsøgende arbejde i sit fagområde. Det er denne medarbejder, der skaber kontakten mellem virksomhed og skole. Det er også denne medarbejder, der taler med kontaktlærer og elever vedr. læreplads.

Prioriteringen af det opsøgende arbejde i virksomhederne er i nævnte rækkefølge:

Virksomheder der er godkendt, men ikke har lærlinge.
Virksomheder der ikke er godkendt.
Virksomheder der er godkendte til flere lærlinge, end de har.

Udover dette hjælpes elever på grundforløbene, der har kontakter til en virksomhed med en kontakt/henvendelse fra skolens medarbejdere til virksomheden, hvis dette ønskes.