AFTALEMULIGHEDER

Der skal hele tiden arbejdes på at skaffe en restuddannelsesaftale. En restudannelsesaftale er en aftale hvor du er ansat i virksomheden med en uddannelsesaftale frem til du bliver udlært. Dvs. du bliver udmeldt af skoleoplæring.

Hvis virksomheden ikke umiddelbart kan påtage sig ansvaret for at ansætte dig i den fulde læretid, er en kort uddannelsesaftale en mulighed.

Kravet til en kort uddannelsesaftale er, at den dækker mindst en hel oplæringsperiode og et skoleophold i hovedforløbet. En sådan aftale kan forlænges én gang og derefter skal det være en restaftale.

Hvis aftalen ikke bliver forlænget kan du tilbydes optagelse i skoleoplæring. (Dette tilbud gælder naturligvis kun for de uddannelser, hvor der er tilknyttet skoleoplæring).

Som alternativ til en kort uddannelsesaftale, kan du som elev i skoleoplæring også indgå en delaftale med en virksomhed. Modsat den korte aftale – må en delaftale ikke indeholde skoleophold, men kun oplæringsperiode. Du er sikret at fortsætte i skoleoplæring, når delaftalen udløber.

Under alle 3 aftaleformer udbetaler virksomheden løn efter gældende overenskomst for faget, og du er dækket af arbejdsgiverens lovpligtige forsikring.

Skolen kan indgå aftale med en virksomhed om at du deltager i virksomhedsforlagt oplæring. Virksomhedsforlagt oplæring kan være af op til 3 uger i en virksomhed og op til 3 uger i en anden virksomhed – altså 6 uger i alt. Virksomhedsforlagt oplæring har til formål at skabe kontakt til virksomheden. Det kan også benyttes til at lære specielle færdigheder, som vi kan have svært ved at tilbyde på skolen. Under virksomhedsforlagt oplæring modtager du fortsat skoleoplæringsydelse fra skolen.

Skoleoplæringscenteret er bindeled…

Vi hjælper både virksomheder og elever.
Vi tager os af alt det administrative, og giver råd og vejledning.