VOKSENLÆRLING

Voksenlærlingbegrebet kan have forskellig betydning, afhængig af den pågældende uddannelses bekendtgørelse. Generelt skal en voksenlærling være fyldt 25 år ved uddannelsesaftalens indgåelse.

Alderen er nødvendigvis ikke afgørende for, at lærlingen har krav på voksenlærlingeløn, det afhænger af fagets overenskomst.

Alderen betyder reelt ikke noget for uddannelsens gennemførelse, bortset fra at lærlingen har mulighed for at gennemføre uddannelsen på kortere tid, hvis vedkommende har den relevante erhvervserfaring.

Hvis lærlingen får voksenlærlingeløn, kan virksomheden søge om forhøjet lønrefusion under skoleophold. Tilskuddet udbetales af AUB.

Derudover kan der være et særligt løntilskud til voksenlærlinge inden for visse uddannelser. Det er det kommunale Jobcenter, der bevilger dette tilskud, og denne vurdering sker individuelt fra Jobcentret, hvorfor det også er dem, der skal kontaktes vedr. ansøgning om løntilskud.

Skal du ansætte en voksenlærling, er det altid en god ide at kontakte Jobcentret for afklaring om I kan få tilskud til netop jeres ansættelsesforhold.